What does achromatisieren mean?

achromatisieren - German to English

to achromatise [Br.]

View more

  • to achromatize