What does abundantes Protein mean?

abundantes Protein - German to English

abundant necessary protein