What does abkneifen mean?

abkneifen - German to English

to squeeze down