What does abeto mean?

abeto - Spanish to English

fir (tree)