What does a la sazón mean?

a la sazón - Spanish to English

in those days