What does Drospirenon mean?

Drospirenon - German to English

drospirenone