What does Carotinoidsynthese mean?

Carotinoidsynthese - German to English

carotenoid synthesis