What does Carolaparadiesvogel mean?

Carolaparadiesvogel - German to English

(Queen) Carola's parotia [Parotia carolae]