What does Carola-Strahlenparadiesvogel mean?

Carola-Strahlenparadiesvogel - German to English

(Queen) Carola's parotia [Parotia carolae]

View more

  • Queen Carola's six-wired bird-of-paradise [Parotia carolae]