What does Cafarsit mean?

Cafarsit - German to English

cafarsite [Ca8(Ti,Fe,Fe,Mn)6-7(AsO3)12·4H2O]