What does Cabanisammer mean?

Cabanisammer - German to English

Cabanis' bunting [Emberiza cabanisi]

View more

  • Cabanis's yellowish bunting [Emberiza cabanisi]
  • Angola yellow bunting [Emberiza cabanisi, syn.: Fringillaria cabanisi]
  • Cabanis's bunting [Emberiza cabanisi, syn.: Fringillaria cabanisi]
  • three-streaked bunting [Emberiza cabanisi, syn.: Fringillaria cabanisi]