What does Buttgenbachit mean?

Buttgenbachit - German to English

buttgenbachite [Cu19Cl4(NO3)2(OH)32·2H2O]