What does Buschido mean?

Buschido - German to English

Bushido [also: bushido]