What does Bursotomie mean?

Bursotomie - German to English

bursotomy