What does Buntastrild mean?

Buntastrild - German to English

green-winged pytilia [Pytilia melba]