What does Bulldogameise mean?

Bulldogameise - German to English

bulldog ant [Myrmecia pyriformis]