What does Bufalo mean?

Bufalo meaning in Cooking Dictionary

[Spanish] buffalo.


Bufalo - Spanish to English

buffalo

View more

  • liquid buffalo