What does Buchweizengrütze mean?

Buchweizengrütze - German to English

buckwheat groats