What does Buchholzrelais mean?

Buchholzrelais - German to English

Buchholz relay