What does Bubanu mean?

Bubanu - German to English

novazefubi