What does Brukterer mean?

Brukterer - German to English

Bructeri