What does Bronchiektasie mean?

Bronchiektasie - German to English

bronchiectasis