What does Bronchiektase mean?

Bronchiektase - German to English

bronchiectasis