What does Brezinait mean?

Brezinait - German to English

brezinaite [Cr3S4]