What does Breitreifen mean?

Breitreifen - German to English

broad base tyre [Br.]