What does Breitkeulen-Sepia mean?

Breitkeulen-Sepia - German to English

broadclub cuttlefish [Sepia latimanus]