What does Breitengrad mean?

Breitengrad - German to English

degree of latitude

View more

  • latitude
  • line of latitude
  • parallel [of latitude]