What does Breitblatt mean?

Breitblatt - German to English

Norway maple [Acer platanoides]