What does Breitarm-Sepia mean?

Breitarm-Sepia - German to English

broadclub cuttlefish [Sepia latimanus]