What does Breisky-Krankheit mean?

Breisky-Krankheit - German to English

kraurosis vulvae / kraurosis of (the) vulva [Craurosis vulvae]