What does Breiapfelgewächse mean?

Breiapfelgewächse - German to English

sapodilla family members {sg} [family Sapotaceae]