What does Brazilian Waxing mean?

Brazilian Waxing - German to English

Brazilian waxing [pubic depilation]