What does Braunstrichiger Dickkopffalter mean?

Braunstrichiger Dickkopffalter - German to English

huge skipper [Ochlodes sylvanus, syn.: Ochlodes venatus, Ochlodes venata] [butterfly]