What does Brauentachurityrann mean?

Brauentachurityrann - German to English

agile tit tyrant [Anairetes agilis]