What does Brandhorn mean?

Brandhorn - German to English

purple dye murex [Bolinus brandaris, syn.: Aranea cinerea, Murex brandaris, M. brandariformis, M. clavaherculis, M. clavaherculis, M. clavatum, M. coronatus, M. fuliginosa, M. trifariaspinosus]

View more

  • spiny dye murex [Bolinus brandaris, syn.: Aranea cinerea, Murex brandaris, M. brandariformis, M. clavaherculis, M. clavaherculis, M. clavatum, M. coronatus, M. fuliginosa, M. trifariaspinosus]