What does Brachinus sclopeta mean?

Brachinus sclopeta - German to English

streaked bombardier [Brachinus sclopeta]