What does Brachialgie mean?

Brachialgie - German to English

brachialgia