What does Bouzouki mean?

Bouzouki - German to English

bouzouki