What does Bottenbinse mean?

Bottenbinse - German to English

blackgrass [Juncus gerardii]

View more

  • black needle dash [Juncus gerardii]
  • saltmarsh dash [Juncus gerardii]