What does Bortrifluorid mean?

Bortrifluorid - German to English

boron trifluoride [BF3]