What does Borsten-Pippau mean?

Borsten-Pippau - German to English

bristly hawksbeard / hawk's-beard [Crepis setosa, syn.: Aegoseris setosa, Apargia setosa, Barkhausia setosa, Crepidium asperum, Hieracioides setosum, Wibelia setosa]

View more

  • rough hawksbeard / hawk's-beard [Crepis setosa, syn.: Aegoseris setosa, Apargia setosa, Barkhausia setosa, Crepidium asperum, Hieracioides setosum, Wibelia setosa]