What does Bornhardtit mean?

Bornhardtit - German to English

bornhardtite