What does Borneo-Pfaufasan mean?

Borneo-Pfaufasan - German to English

Bornean peacock-pheasant [Polyplectron schleiermacheri]

View more

  • Bornean peacock pheasant [Polyplectron schleiermacheri]