What does Borgis mean?

Borgis - German to English

bourgeois