What does Bonus-Auto mean?

Bonus-Auto - German to English

extra vehicle