What does Bolus-Chase-Technik mean?

Bolus-Chase-Technik - German to English

bolus-chase method