What does Bogotáralle mean?

Bogotáralle - German to English

Bogotá rail [Rallus semiplumbeus]