What does Boelen-Python mean?

Boelen-Python - German to English

Boelen's python [Morelia boeleni]