What does Bodensatzanalyse mean?

Bodensatzanalyse - German to English

lifeless stock evaluation