What does Bleiwurz mean?

Bleiwurz - German to English

plumbago [Plumbago europaea]